Palma, 8 d’abril de 2021 Gràcies a l’obra social de Caixa Colonya, el Projecte Socieoducatiu Naüm desenvoluparà el programa “Son Roca Voluntària”, un projecte que vol donar resposta a les necessitats dels i les joves de la barriada de Son Roca, tot prevenint de l’exclusió social, mitjançant el voluntariat. I és que el present programa de voluntariat ajuda a les al·lotes i els al·lots en situació de vulnerabilitat social del territori a superar els sentiments d’aïllament personal i baixa autoestima, atès que entren en contacte amb altres persones que poden ajudar-los a millorar els seus sentiments de contribució i pertinença a la comunitat.

Així doncs, el present projecte té com a objectiu realitzar un procés educatiu dels i les joves de Son Roca, Son Ximelis, Son Anglada i Son Serra-La Vileta i, alhora, incrementar els factors competencials que afavoreixin la inserció social, gràcies als múltiples beneficis del voluntariat. A través de “Son Roca Voluntària”, els i les joves poden abordar algunes de les causes subjacents de la seva exclusió social, com la falta d’educació o d’ocupació. En aquest sentit, aquest servei de voluntariat pot per millorar l’ocupabilitat a través de l’increment de les aptituds professionals i socials de la persona, atès que el programa de voluntariat per a joves en risc d’exclusió social es configura com un element clau per potenciar el seu procés educatiu. D’aquesta manera, les al·lotes i al·lots que realitzen aquest tipus de voluntariat passen de ser receptores dels diferents programes del Projecte Socioeducatiu Naüm a ser proveïdores, el que resulta un procés empoderador i educatiu molt enriquidor.

Cal destacar que els i les joves que participen en el programa són joves a partir de 15 anys en risc d’exclusió, els quals el voluntariat els hi aporta tota una sèrie d’aprenentatges i desenvolupament personal i social, entre els quals destaquen la millora de la seva autoestima, el creixement com persona i l’adquisició de nous aprenentatges que els deixin avançar cap a un millor desenvolupament personal/social/acadèmic.