Serveis per a infants i preadolescents

Servei Suport Educatiu

Suport socioeducatiu i escolar per infants i joves amb l’objectiu de millorar el rendiment escolar, augmentar la motivació i implicar a les famílies en el seu procés
educatiu.

Projecte Nosaltres També

Programa de beques per millorar l’accés al futbol federat de menors sense recursos econòmics, associats a la millora del rendiment acadèmic per la participació dels infants i al programa Racó Escolar.

Colonies d’Estiu

Activitats educatives i lúdiques que s’ofereixen durant el període de vacances d’estiu que té per objecte la prevenció comunitària i la conciliació familiar.

Servei d’Activitat Lúdiques

Servei d’activitats educatives i lúdiques que s’ofereixen amb l’objectiu d’oferir alternatives de temps lliure als infants i joves de la barriada dos dies a la setmana.

Projecte de Psicomotricitat

Projecte d’estimulació primerenca on es treballa a través del joc diferents habilitats dels infants.

Servei d’Activitats Socials a les Escoles

Projecte comunitari d’habilitats socials que es porta a terme a grups-classes prioritzats a diferents escoles de la barriada. 

Escoleta Infantil de Futbol

L’objectiu d’aquest projecte és ser un espai d’aprenentatge, acollidor i adaptat a les necessitats dels infants, que per diferents motius (comportament, manca de coneixements esportius, nous al club…) no poden participar en un equip federat i arribar així a jugar en el seu equip de referència.