Valors

 • Drets Socials
 • Compromís per les persones del territori
 • Participació social
 • Proximitat
 • Justícia

 • Democràcia
 • Corresponsabilitat (Treball en Xarxa i amb les institucions i població)
 • Inclusió Social
 • Igualtat d’oportunitats
 • Solidaritat
 • Apoderament