Palma, 9 de maig de 2021 El Projecte Socioeducatiu Naüm ha rebut el suport d’Endesa per portar a terme el projecte “Talent Son Roca”, un programa d’acompanyament educatiu i inserció laboral dels i les joves en situació d’exclusió social de la barriada en el context de la Covid-19. I és que el projecte pretén minimitzar la bretxa educativa agreujada pel COVID19 dels i les joves de Son Roca, Son Ximelis, Son Anglada i Son Serra-la Vileta que es troben en situació d’exclusió social, a través d’un procés holístic que redundi en la seva inclusió laboral. Tot això, per millorar la qualitat de vida dels i les joves, motivar-los/les cap al canvi i inserir-los/les en la societat, per tal de trencar amb les barreres que els/les pugui ocasionar el seu origen ètnic o de barri i, alhora, fomentar l’empoderament dels/les joves, dotant-los/les d’estratègies socials i habilitats bàsiques per a la vida, etc.

Cal destacar que l’Entitat per portar a terme aquest projecte fa ús d’una metodologia activa, on els i les joves són els i les principals protagonistes, fent seguiments i acompanyaments del seu procés, fomentant la seva formació i permanència en els centres educatius per evitar el fracàs escolar / abandonament prematur dels estudis, la seva participació comunitària, etc. Així mateix, el programa té en compte en tot moment les necessitats dels/les participants, les seves inquietuds, els seus interessos, incidint en el seu creixement personal, formal i professional, fomentant valors com la solidaritat, l’estimació a la natura, etc.

Així doncs, el projecte s’estructura en les següents fases:  Connexió amb els joves de la comunitat a través de la dinamització d’activitats lúdiques i saludables, un procés d’orientació perquè els joves dissenyen el seu projecte de vida, el desenvolupament de la motivació dels/les joves perquè realitzin alguna formació, el foment del manteniment de la formació i finalment l’exploració de l’interès dels i les joves perquè realitzin pràctiques formatives i així aconseguir la seva inserció laboral.