VISSIÓ

Des del Centre Naüm es planteja una visió transformadora de la realitat social del barri de Son Roca.

Els darrers 20 anys s’ha aconseguit aturar inèrcies socials negatives per molts de menors, joves i adults de la barriada i s’han generat sinèrgies amb altres agents socials que enforteixen les capacitats i la transformació personal i social de la població del territori