Serveis per Joves

Espai Jove Autogestionat

Espai de reunió de joves en especial risc i /o conflicte social connectats per l’educadora de joves. Espai amb material d’oci i temps lliure, on els joves decideixen i organitzen el seu temps de lleure amb l’ajuda de l’educadora.

Servei d’Habilitat per a la Vida en l’IES

Servei socioeducatiu amb l’objectiu de desenvolupar la intel·ligència emocional, habilitats socials, comunicatives i relacionals

Grup de Futbol Femení

Servei que cerca millorar l’accés de les joves de la barriada al futbol, així com la millora en el nivell tècnic.

Servei de Prevenció d’Abandonament de l’ESO

Servei socioeducatiu per alumnes amb alt risc d’abandonament i exclusió social, on es treballa la prevenció, l’autoconeixement, la iniciativa i la motivació dintre de l’IES Emili Darder i l’IES Guillem Sagrera.