Serveis per Joves

REGISTRE CENS D’ENTITATS JUVENILS: C-001 / G-002

Espai Jove Autogestionat

Espai de reunió de joves en especial risc i /o conflicte social connectats per l’educadora de joves. Espai amb material d’oci i temps lliure, on els joves decideixen i organitzen el seu temps de lleure amb l’ajuda de l’educadora.

Servei d’Habilitat per a la Vida en l’IES

Servei socioeducatiu amb l’objectiu de desenvolupar la intel·ligència emocional, habilitats socials, comunicatives i relacionals

Grup de Futbol Femení

Servei que cerca millorar l’accés de les joves de la barriada al futbol, així com la millora en el nivell tècnic.