Voluntariat

REGISTRE CENS D’ENTITATS DE VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS:
Secció 1ª Nº28

Pla del voluntariat

Contacte programa voluntariat

voluntariat@naumsonroca.es – 722 206 654

Voluntariat joves en risc

Aquest tipus de voluntariat pretén augmentar els factors competencials que afavoreixin la inserció social, laboral i educativa de joves de la barriada a través de tècniques pròpies del perfil monitor/a de temps lliure

Voluntariat i practiques estudiants

Aquest servei vol donar l’opció als joves que cursen estudis superiors de realitzar pràctiques formatives o un voluntariat que els doni competències i coneixements relacionats amb la seva formació.

Treballs en benefici de la comunitat

El servei té l’objectiu de treballar la reinserció social, educativa i laboral dels joves que han de complir amb mesures judicials.