Serveis d’Atenció Psicosocial

Servei Dona

Servei de suport terapèutic grupal per dones en situació vulnerable que cerca l’apoderament del col·lectiu.

Treball Social i Familiar

El servei pretén donar resposta a les demandes d’usuaris o a les necessitats que es detecten en el centre, ja siguin de caràcter econòmic, social, familiar o de resolució de conflictes, entre d’altres. El 80% de les persones ateses al programa participa o ha participat activament en altres projectes de l’entitat, corroborant la intervenció integral que es realitza des de Naüm.

Atenció Terapèutica Individual i Familiar

Servei d’atenció psicològica amb la finalitat de desenvolupar la intel·ligència emocional dels i les participants.

Servei d’Educadora de Carrer

Servei socioeducatiu de Medi Obert que té com a objectiu contactar i vincular amb joves en situació de risc social al carrer i donar suport a nivell individual, de grup i comunitari.