Serveis d’Atenció social

REGISTRE UNIFICAT DE SERVEIS SOCIAL (RUSS): 1039/2016

Servei Dona

Servei de suport terapèutic grupal per dones en situació vulnerable que cerca l’apoderament del col·lectiu.

Grup d’Informació

Infromació, orientació i assessorament professional presencial.

Grup de Suport per la Gestió de Tràmits

Informació i suport individual i en petit grup per la gestió de tràmits telemàtics.