Subvencions Públiques

Ajuntament de Palma

1. Regidoria de Benestar Social (22/09/2020)

           — Linea 1: 15.000,00€

           — Linea 2: 80.000,00€

           — Linea 3: 77.107,00€

       2. Area Joventut (17/10/2019)

           — Linea 1: 3.910,12€
           — Linea 2: 2.394,15€

Govern de les Illes Balears

1. Conselleria d’Educació i Cultura. Curs 2020-2021, Formació Professional Bàsica d’Auxiliar de Lampisteria i Climatització

             — 2020 – 2021 50.000€

       2. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació,

           — Direcció general Planificació i Serveis Social IRPF: 25.037,28€

           — Direcció genral de menors i families: 

               — 2019: 9.139,63€

               — 2020: 3.655,85€

        3. Conselleria de Cultura, Participació i Esports.
           –. Línia A: 4.074€
           –. Línia B: 1.719,03€

       Projecte d’Innovació 5.000€

       4.Conselleria de Treball i Formació SOIB, Programa Sociolaboral (2019 – 2020): 

           — 2019: 77.779,24€

           — 2020: 77.779,24€

       5. SOIB Dona: 

            — Auxiliar Infantil. 2019: 25,879,44€

            — Auxiliar Administrativa. 2019: 22.724,04€

       6. CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT

            — IBDona Som Roques 2019: 1.085,14€

           — IB Dona “Paraula de Dona”: 10.000,00€

Consell de Mallorca

1. IMAS

           — Curs SEILS Comerç: 26.800,00€

           — Promoció econòminca i desenvolupament local: 3.000€