Subvencions Públiques

Ajuntament de Palma

1. Regidoria de Benestar Social (22/09/2020)

           — Conveni Singular (11/2020 – 01/2024): 100.634,48€

            — Conveni Singular (2021): 32.977,27€

            — Conveni Singular (2022): 33.492,01€

           — Conveni Singular (2023): 33.826,93€

           — Conveni Singular (2024): 34.165,20€

2. Area de justicia social, feminisme i LGTBI

           — Linea 1: 5.723,57€
           — Linea 2: 2.200,40€
— Subvenció para proyectos de sensibilización dels drets human: 4.318,63€€

Govern de les Illes Balears

1. Conselleria d’Educació i Cultura. Curs 2021-2022, Formació Professional Bàsica d’Auxiliar de Lampisteria i Climatització

             — 2021 – 2022 52.000€

2. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació,

           — Direcció general Planificació i Serveis Social IRPF:

           — 2021: 37.662,30€
           — 2022: 37.662,30€
  — 2022 (Adquisició d’eines informàtiques): 2.957,85€

           — Direcció genral de serveis socials: 

               — 2020 – 2021: 192.498,66€

           — Direcció genral de infáncia, joventut i familia: 

               — 2020: 5.470,32€

               — 2021: 9.177,20€

               — 2022: 3.646,88€

3. Conselleria de Treball i Formació SOIB, Programa Sociolaboral (2021 – 2022): 

           — 2021: 81.314,66€

           — 2022: 81.314,66€

4. SOIB Dona: 

            — Tècnic de suport per la gestió de projectes. 2022: 47081,40€

5. CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT

            — IBDona Som Roques 2019: 1.085,14€

           — IB Dona “Paraula de Dona”: 10.000,00€

Consell de Mallorca

1. IMAS

           — Curs SEILS Comerç: 26.800,00€

           — Activitats suport d’atenció primària i activitats de suport: 47.081,43€