Subvencions Públiques

Ajuntament de Palma

1. Regidoria de Benestar Social (22/09/2020)

           — Conveni Singular (11/2020 – 01/2024): 100.634,48€

            — Conveni Singular (2021): 32.977,27€

            — Conveni Singular (2022): 33.492,01€

           — Conveni Singular (2023): 33.826,93€

           — Conveni Singular (2024): 34.165,20€

2. Area de justicia social, feminisme i LGTBI

           — Linea 1: 5.723,57€
           — Linea 2: 2.200,40€
— Subvenció para proyectos de sensibilización dels drets human: 4.318,63€€

3. Interés Social

           — Son Roca Activa: 15.000,00€

           — Som Roques: 15.000,00€

Govern de les Illes Balears

1. Conselleria d’Educació i Cultura. Curs 2021-2022, Formació Professional Bàsica d’Auxiliar de Lampisteria i Climatització

             — 2022 – 2023 55.000€

2. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació,

           — Direcció general Planificació i Serveis Social IRPF:

           — 2022 (Antenció Grupal – Comunitaria): 46.214,45€
           — 2022 (Antenció Individual): 70.029,17€
           — 2023 (Antenció Grupal – Comunitaria): 51.986,19€
           — 2023(Antenció Individual): 70.029,17€
  — 2023 (Adquisició d’eines informàtiques): 2.856,81€

           — Direcció genral de serveis socials: 

               — 2022 – 2023: 250.000,00€

3. Conselleria de Treball i Formació SOIB, Programa Sociolaboral (2023 – 2024): 

           — 2023: 144.745,58€

           — 2024: 144.745,58€

4. SOIB Dona: 

            — Tècnic de suport per la gestió de projectes.

5. CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT

            — IBDona Som Roques 2022: 9.740,14€

Consell de Mallorca

1. IMAS

           — Curs SAILS Comerç 2022 – 202: 204.462,18€