missió

Promoure la inclusió social i el creixement integral de nins/nines, adolescents, joves i les seves famílies, mitjançant una metodologia proactiva i participativa, amb l’objectiu d’aconseguir la plena inclusió d’aquests col·lectius en els àmbits sociolaboral, socioeducatiu, sociocultural, sociosanitari i psicosocial del territori, fent front a les situacions de vulnerabilitat i exclusió social que pateixen, amb una actitud crítica, apoderada i encoratjadora.