Palma, 4 d’abril de 2021-Gràcies a la subvenció de la Conselleria d’Afers Socials i Esports a càrrec a l’assignació́ tributària del 0,7 % de l’IRPF, per a l’any 2021, el Projecte Socioeducatiu Naüm podrà desenvolupar el Programa Comunitari d’Atenció Psicoterapèutica i Social. El projecte té com a objectiu donar atenció social, psicoterapèutica i socioeducativa a les famílies del territori en situació d’alt risc social i psicosocial. En aquest sentit, per aconseguir-ho el programa contempla l’atenció social individual, de grup i comunitària a través del treball d’una treballadora social, l’atenció psicoterapèutica individual, de grup i comunitària a través d’una psicòloga i l’atenció socioeducatiu familiar individual, de grup i comunitària mitjançant una educadora familiar que és alhora psicomotriscista terapèutica.

Cal destacar que les famílies ateses són prioritàriament famílies molt vulnerables, en concret de la barriada de Son Ximelis, que fan demanda a l’Entitat, donades les seves dificultats personals, socials, econòmiques, d’habitatge, educatives, formatives i laborals. En aquest sentit, per fer front a aquestes necessitats el Projecte Socioeducatiu Naüm fa server una metodologia preventiva comunitària, utilitzant la intervenció en el medi obert i la proximitat a la població, el vincle educatiu i terapèutic amb les persones ateses. A més, també es fa servir metodologies d’atenció basades en la intervenció centrada en solucions i la mediació social. Tot amb la finalitat d’apoderar les persones per superar les seves dificultats, donat el desavantatge social que viuen amb un acompanyament social, terapèutic i socioeducatiu.