Caixaproinfància

Col·laboració del Programa CAIXAPROINFÀNCIA amb les activitats del Projecte Socieducatiu NAÜM

El programa Caixaproinfància té com objectiu trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares/mares a fills i filles i garantir que els nins i nines i joves puguin accedir a una formació educativa, social en igualtat de qualitat i oportunitats.

En 2022 – 2023 el nostre projecte ha comptat amb la col·laboració de l’Obra Social La Caixa a través d’aquest programa de CaixaProinfancia amb les següents intervencions i activitats:

REFORÇ ESCOLAR


6 grups d’aula oberta durant el curs 2022 – 2023 per 20 nens/as i 10 joves
8 grups de reforç individual durant el curs 2022 – 2023 per 3 nens/as i 1 joves.
14 grups de reforç assistit durant el curs 2022 – 2023 per 30 nens/as i 5 joves.

ACTIVITATS EDUCATIVES I LÚDIQUES


 10 grups de centres oberts durant el curs 2022 – 2023 amb 85 nens beneficiaris.

PSICOMOTRICITAT

12 grups i 13 beneficiaris durant el curs 2022 – 2023.

ESCOLA D’ESTIU

A juliol i agost col·laborarà amb 60 colònies urbanes (escola d’estiu) beneficiant a 96 nens/as.

TALLERS FAMILIARS

Durant el curs 2022 – 2023 es realitzen un tallers familiars de 0-3 anys per 12 nens/as i les seves respectives famílies.

Durant el curs 2022 – 2023 es realitzen  un taller familiar de 0-3 anys (Continuitat) per 12 nens/as i les seves respectives famílies.

TAULA D’INFÀNCIA

Durant el curs 2022 – 2023 continua marxa la Taula d’Infància a les zones de Son Roca, Son Serra-La Vileta, Son Ximelis i Son Anglada. La Taula està integrada per entitats del barri que atén a nens i joves de les zones esmentades.

BÉNS

Promoció de la salut 33 ajudes

14 ajudes de “Higiene Infantil per al curs 2022 – 2023

14 ajudes de “Alimentació Infantil per al curs 2022 – 2023

5 ajudes de “Ulleres i audífons per al curs 2022 – 2023

Reforç educatiu 180 adjudes

180 Ajudes per a “Equipament escolar per al curs 2022 – 2023