Caixaproinfància

Col·laboració del Programa CAIXAPROINFÀNCIA amb les activitats del Projecte Socieducatiu NAÜM

El programa Caixaproinfància té com objectiu trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares/mares a fills i filles i garantir que els nins i nines i joves puguin accedir a una formació educativa, social en igualtat de qualitat i oportunitats.

En 2021 – 2022 el nostre projecte ha comptat amb la col·laboració de l’Obra Social La Caixa a través d’aquest programa de CaixaProinfancia amb les següents intervencions i activitats:

REFORÇ ESCOLAR


6 grups d’aula oberta durant el curs 2021 – 2022 per 20 nens/as i 10 joves
8 grups de reforç individual durant el curs 2021 – 2022 per 3 nens/as i 1 joves.
14 grups de reforç assistit durant el curs 2021 – 2022 per 30 nens/as i 5 joves.

ACTIVITATS EDUCATIVES I LÚDIQUES


 10 grups de centres oberts durant el curs 2021 – 2022 amb 85 nens beneficiaris.

PSICOMOTRICITAT

9 grups i 13 beneficiaris durant el curs 2021 – 2022.

ESCOLA D’ESTIU

A juliol i agost col·laborarà amb 60 colònies urbanes (escola d’estiu) beneficiant a 96 nens/as.

TALLERS FAMILIARS

Durant el curs 2021 – 2022 es realitzen dun tallers familiars de 0-3 anys per 12 nens/as i les seves respectives famílies.

Durant el curs 2021 – 2022 es realitzen dostaller familiar de 0-3 anys (Continuitat) per 12 nens/as i les seves respectives famílies.

TAULA D’INFÀNCIA

Durant el curs 2021 – 2022 continua marxa la Taula d’Infància a les zones de Son Roca, Son Serra-La Vileta, Son Ximelis i Son Anglada. La Taula està integrada per entitats del barri que atén a nens i joves de les zones esmentades.

BÉNS

Promoció de la salut 40 ajudes

17 ajudes de “Higiene Infantil per al curs 2021 – 2022

18 ajudes de “Alimentació Infantil per al curs 2021 – 2022

5 ajudes de “Ulleres i audífons per al curs 2021 – 2022

Reforç educatiu 134 adjudes

155 Ajudes per a “Equipament escolar per al curs 2021 – 2022

Col·laboració del Programa CAIXAPROINFÀNCIA amb les activitats del

CD SAN ROQUE

ACTIVITATS EDUCATIVES I LÚDIQUES

 1 grup de centre obert durant el curs 2021 – 2022 amb 8 nens beneficiaris.