Caixaproinfància

Col·laboració del Programa CAIXAPROINFÀNCIA amb les activitats del Projecte Socieducatiu NAÜM

El programa Caixaproinfància té com objectiu trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares/mares a fills i filles i garantir que els nins i nines i joves puguin accedir a una formació educativa, social en igualtat de qualitat i oportunitats.

En 2020 – 2021 el nostre projecte ha comptat amb la col·laboració de l’Obra Social La Caixa a través d’aquest programa de CaixaProinfancia amb les següents intervencions i activitats:

REFORÇ ESCOLAR


6 grups d’aula oberta durant el curs 2020 – 2021 per 30 nens/as i joves
6 grups de reforç individual durant el curs 2020 – 2021 per 3 nens/as i joves.
16 grups de reforç assistit durant el curs 2020 – 2021 per 8 nens/as i 8 joves.

ACTIVITATS EDUCATIVES I LÚDIQUES


 9 grups de centres oberts durant el curs 2020 – 2021 amb 72 nens beneficiaris.

PSICOMOTRICITAT

9 grups i 6 beneficiaris durant el curs 2020 – 2021.

ESCOLA D’ESTIU

A juliol i agost col·laborarà amb 60 colònies urbanes i 3 grups de Campaments (escola d’estiu) beneficiant a 96 nens/as.

TALLERS FAMILIARS

Durant el curs 2020 – 2021 es realitzen dos tallers familiars de 0-3 anys per 12 nens/as i les seves respectives famílies.

Durant el curs 2020 – 2021 es realitzen un taller familiar de 0-3 anys (Continuitat) per 12 nens/as i les seves respectives famílies.

TAULA D’INFÀNCIA

Durant el curs 2020 – 2021 continua marxa la Taula d’Infància a les zones de Son Roca, Son Serra-La Vileta, Son Ximelis i Son Anglada. La Taula està integrada per entitats del barri que atén a nens i joves de les zones esmentades.

BÉNS

Promoció de la salut 40 ajudes

17 ajudes de “Higiene Infantil per al curs 2020 – 2021

18 ajudes de “Alimentació Infantil per al curs 2020 – 2021

5 ajudes de “Ulleres i audífons per al curs 2020 – 2021

Reforç educatiu 134 adjudes

134 Ajudes per a “Equipament escolar per al curs 2020 – 2021

Col·laboració del Programa CAIXAPROINFÀNCIA amb les activitats del

CD SAN ROQUE

ACTIVITATS EDUCATIVES I LÚDIQUES

 1 grup de centre obert durant el curs 2020 – 2021 amb 8 nens beneficiaris.