L’Entitat ha establert un protocol d’intervenció més intens per aquelles famílies que no disposen d’Internet

Palma, 6 d’abril de 2020 – La crisi sanitària derivada de l’expansió del coronavirus ha generat que les famílies més vulnerables de la barriada de Son Roca estiguin vivint al límit. Per aquesta raó, el Projecte Socioeducatiu Naüm ha reforçat els seus esforços per donar resposta a les diferents problemàtiques del territori, que destaca per tenir per una taxa d’instrucció i un nivell acadèmic molt baix i, alhora, una alta diversitat cultural i ètnica.

La població de Son Roca, amb una de les densitats més altes de Palma, s’ha vist doblement colpejada pel coronavirus, donat que no només pateixen la pandèmia, sinó que encara, en molts casos, no han sortit de la crisi del 2008. I és que molts de veïns i veïnes es troben a l’atur i si treballen, estan al mercat de l’economia submergida o tenen una feina precària i temporal i, per tant, tenen serioses dificultats per afrontar el pagament del lloguer i dels serveis bàsics essencials. A més, s’ha d’afegir que la majoria de les famílies no disposen ni d’ordinador ni d’Internet, la qual cosa perjudica el rendiment escolar que puguin tenir els infants durant el confinament, donat que el nivell educatiu dels pares i de les mares no els permet compensar a casa l’absència d’un professor.

Així doncs, davant d’aquesta crisi sanitària, Naüm ha intensificat la seva tasca social per pal·liar les mancances de les famílies i els seus infants, de les persones amb discapacitat o de la gent gran. L’entitat, que atén al voltant de 850 persones, continua oferint els 17 serveis socioeducatius, sociolaborals, sociosanitaris, psicosocials i sociocultural, sigui via telefònica o telemàticament en el territori, que abasta no només Son Roca, sinó també Son Ximelis, Son Anglada i Son Serra-La Vileta. En aquest sentit, el Projecte Socioeducatiu Naüm disposa un telèfon actiu les 24h, amb el qual poden atendre totes les urgències que puguin sorgir.

L’equip de l’Entitat telefona setmanalment a cada família per conèixer la seva realitat i com estan els seus infants i els i les joves. Depenent de la gravetat de la seva situació econòmica, els hi reparteixen ajudes a l’alimentació i d’higiene a través de targetes del programa CaixaProinfància. Així mateix, les educadores i els educadors espremen tot el seu enginy per oferir continguts educacionals i de lleure, als més menuts i no tan menuts. Per les famílies que tenen Internet i algun dispositiu telemàtic, aquesta dramàtica situació s’alleuja, gràcies als continguts didàctics digitals i les intervencions educatives grupals que es fan a través de Whatsapp o Skype. Cal destacar que per aquelles famílies que no tenen Internet, el suport telefònic és diari i més intens. A més, se’ls envia fotografies de treballs manuals, deures, o qualsevol material d’utilitat per la família, perquè les facin i després reenviïn el resultat a la seva educadora de referència, que els torna a telefonar per corregir les activitats o resoldre dubtes.

Pel que fa al futur, una vegada acabat el confinament, el Projecte Socioeducatiu Naüm és conscient de l’abast de la crisi econòmica que vindrà i el seu impacte social. Per aquesta raó, Margalida Jordà, Directora General de l’Entitat, assenyala que és fonamental augmentar les mesures de protecció dels col·lectius amb vulnerabilitat com ara infants, famílies monomarentals, persones dependents, entre d’altres. Així mateix, Jordà espera que les administracions públiques es comprometin més que mai amb el territori, ja que Naüm és l’únic recurs que hi ha present a la barriada. I és que sense el seu compromís, l’Entitat no podria realitzar intervencions, fet que comportaria un fort augment de les famílies en situació d’exclusió social a la barriada.

Sobre el Projecte Socioeducatiu Naüm- L’entitat Projecte Socioeducatiu Naüm és una entitat sense ànim de lucre que neix l’any 2000 amb la finalitat de donar resposta a la necessitat d’atenció directa als menors en dificultat i/o conflicte social a la barriada de Son Roca. L’Entitat treballa per promoure la inclusió social i el creixement integral de nins/nines, adolescents, joves i les seves famílies, mitjançant una metodologia proactiva, amb l’objectiu d’aconseguir la plena inclusió d’aquests col·lectius en els àmbits sociolaborals, socioeducatius, sociocultural, sociosanitaris i psicosocials del territori, fent front a la situació de vulnerabilitat i exclusió social que pateixen, amb una actitud crítica, apoderada i encoratjadora.