L’objectiu de l’agència de representació de futbolistes és pal·liar les mancances digitals dels infants i joves de la barriada de Son Roca

Palma, 4 d’abril de 2020 L’agència de representació de futbolistes, Lian Sports, ha donat 40 ordinadors portàtils al Projecte Socioeducatiu Naüm Son Roca amb l’objectiu de reduir la desigualtat tecnològica en el territori. I és que l’estat d’alarma a conseqüència de la pandèmia mundial Covid-19, que ha obligat les famílies a confinar-se, ha posat en relleu la realitat de la bretxa digital entre molts infants, que no poden accedir a la docència virtual per manca de mitjans informàtics.

Així doncs, gràcies a aquesta donació de Lian Sports, 40 famílies de Son Roca, Son Ximelis, Son Anglada i Son Serra-La Vileta no només han romput el seu aïllament social, sinó que els infants han pogut realitzar els seus deures amb el suport educatiu de Naüm Son Roca, així com gaudir de les activitats de lleure telemàtiques que ofereixen les educadores de la mateixa Entitat diàriament.

L’equip directiu del Projecte Socioeducatiu Naüm Son Roca ha agraït a l’organització esportiva el seu suport i la seva sensibilització amb relació a les mancances digitals de la barriada. En aquest sentit, la Directora General de l’Entitat, Margalida Jordà, ha destacat que aquests ordinadors portàtils serviran perquè els infants puguin gaudir de les mateixes oportunitats i perquè quan s’incorporin de nou al seu centre escolar tinguin el mateix nivell acadèmic que els seus companys.

Sobre el Projecte Socioeducatiu Naüm- L’entitat Projecte Socioeducatiu Naüm és una entitat sense ànim de lucre que neix l’any 2000 amb la finalitat de donar resposta a la necessitat d’atenció directa als menors en dificultat i/o conflicte social a la barriada de Son Roca. L’Entitat treballa per promoure la inclusió social i el creixement integral de nins/nines, adolescents, joves i les seves famílies, mitjançant una metodologia proactiva, amb l’objectiu d’aconseguir la plena inclusió d’aquests col·lectius en els àmbits sociolaborals, socioeducatius, sociocultural, sociosanitaris i psicosocials del territori, fent front a la situació de vulnerabilitat i exclusió social que pateixen, amb una actitud crítica, apoderada i encoratjadora.