Palma, 28 de juliol de 2021 –El Projecte Socioeducatiu Naüm Son Roca ha posat en marxa el programa “Som Roques”, un projecte d’apoderament de la dona i de prevenció comunitària de la violència masclista, gràcies a l’Institut Balear de la Dona.

El projecte pretén millorar la qualitat de vida de les dones de les barriades deSon Roca, Son Anglada, Son Ximelis i Son Serra-La Vileta perquè aquestes puguin desenvolupar autònomament i ser les autèntiques protagonistes de la seva vida. I és que en el territori hi ha una alta proporció de dones en situació d’exclusió social. No en va, Son Ximelis és una de les barriades més vulnerables de Palma, donat l’alta densitat de la població, la precarietat dels habitatges i el baix nivell d’instrucció.

Cal destacar que el programa presenta un seguit d’activitats que volen abordar l’apoderament de les dones i anivellar les desigualtats de gènere preexistents i, alhora, contribuir a minimitzar l’heteropatriarcat. Es tracta d’un projecte d’intervenció integral (atenció psicosocial i laboral, entre altres aspectes) que situa a les dones com les autèntiques protagonistes del seu ser i fer, fent-les subjectes actives de les seves pròpies decisions, mitjançant el foment de la seva participació social com a ciutadanes de ple dret. En aquest sentit, aquest programa té la finalitat que les dones participin en tot el seu procés de diagnòstic, plantejament d’objectius, seguiment i d’avaluació. Així mateix, el projecte contempla també la sensibilització comunitària, donat que és fonamental que en el territori a tots els veïns i veïnes de les barriades perquè acabar amb les desigualtats de gènere. A més, totes les activitats que es plantegen en el projecte es duran a terme amb metodologies participatives, inclusives, democràtiques i des dels bons tractes.