Palma, 16 de juny de 2021-Gràcies al suport de la Fundació Sa Nostra i CaixaBank, el Projecte Socioeducatiu Naüm podrà posar en marxa un any més el projecte Centre de Dia. Cal destacar que el servei vol donar una resposta integral a les necessitats de suport, educatives i de lleure dels nins, nines i adolescents de la barriada. En aquest sentit, el servei combina, d’una banda, el suport socioeducatiu de menors amb els objectius de millorar el seu rendiment escolar, augmentar la seva motivació i implicar, al seu torn, a les seves famílies en el seu procés educatiu, i d’altra banda, de brindar activitats lúdiques i educatives per a oferir-los alternatives de temps lliure saludables.

Així doncs, a través del Centre de Dia, el Projecte Socioeducatiu Naüm ofereix reforç educatiu durant tot el curs i, paral·lelament, realitza una coordinació amb els diferents centres escolars del territori (CEIP Anselm Turmeda, CEIP Son Anglada, CC Sant Vicenç de Paül, CEIP Son Serra, CEIP Son Quint, IES Guillem Sagrera, IES Emili Darder), on acudeixen els menors amb la finalitat d’establir objectius educatius junts.

Pel que fa a les activitats lúdiques, l’equip d’educadores realitza tallers i activitats perquè els nins, les nines i els adolescents puguin desenvolupar la seva creativitat i descobreixin alternatives d’oci saludable, al mateix temps que interactuen amb els seus companys i companyes per millorar les seves habilitats socials i les relacions entre iguals i amb els adults.