Palma, 15 d’agost de 2021– La Regidoria de Benestar de l’Ajuntament de Palma ha donat suport al projecte “Son Roca Activa” de Naum Son Roca, que s’està implementat a Son Roca, Son Ximelis, Son Anglada, Son Serra-La Vileta, Son Rapinya i Camp de Serralta, gràcies al conveni singular que té signat l’Entitat amb el consistori palmesà. 

 “Son Roca Activa” vol ser un projecte complementari al PI SOIB JOVE que es desenvolupa a Naüm (Programa d’Itineraris Integrals d’Inserció sociolaboral per joves en risc social menors de 29 anys), ja que atén a la població que queda fora d’aquest, donades les seves especials dificultats personals, familiars, socials, educatives i formatives. Tot i això, aquest projecte no només anirà destinat a persones joves, sinó va adreçat a tota persona que vulgui augmentar la seva capacitació laboral i augmentar les seves possibilitat d’inserció laboral. En aquest sentit, el present projecte vol també ser complementari el servei d’Orientació Laboral per majors de 30 anys.

Cal destacar que el Projecte Socioeducatiu Naüm Son Roca té una llarga experiència en la capacitació prelaboral per persones en risc d’exclusió sociolaboral. No en va, durant els seus 20 anys d’experiència han impartit curs SEILS/Curs de Comerç, PQI de Bàsica de Llanterneria, el curs de Ajudant de Cuina i el curs de Neteja en Edificació i Locals. Així mateix, les activitats previstes al projecte també s’han desenvolupat totalment o parcialment al servei d’Habilitats per a la Vida als IES, al servei de Prevenció d’Abandonament de l’ESO, al programa d’Apoderament a la Dona i al programa d’Acompanyament a l’Ocupació per Joves i Persones en Especial Risc d’Exclusió Sociolaboral, especialment Dones Vulnerables amb Càrregues Familiars, entre d’altres