Palma, 20 d’octubre de 2022-Naüm continuarà amb el projecte “Son Roca Connecta”, gràcies a la subvenció de la Conselleria d’Afers Socials i Esports a càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’IRFP. Cal destacar que el present projecte té dos objectius: Millorar la comunicació entre professionals ja sigui de la mateixa entitat com amb altres professionals externs amb la finalitat de treballar en xarxa i estar coordinats i, alhora, millorar la pràctica d’atenció directa i assistència amb les persones usuàries. En aquest sentit, Son Roca Connecta vol reforçar la capacitat i manteniment tecnològic de l’Entitat, en tant que tot i que disposa d’ordinadors tant pels treballadors i treballadores, com per els usuaris i les usuàries (modalitat préstec), s’han incorporat nous treballadors i noves treballadores i a més a l’any 2022 s’han introduït nous programes tal com SAILS i SEILS. Així mateix, aquests ordinadors també es faran servir no només per fer teletreball, sinó també perquè hi ha determinats/des treballadors/res adherits/des a programes que es desenvolupen fora de Naüm (Aules Inclusives, Centre de Dia, de Comunitari, entre d’altres).