Palma, 5 de novembre de 2022- El Projecte Socioeducatiu Naüm podrà desenvolupar el programa comunitari d’acompanyament de la dona ”Som Roques”, gràcies a IB Dona. En aquest sentit, el present projecte pretén millorar la qualitat de vida de les dones de les barriades de Son Roca, Son Anglada, Son Serra-La Vileta i, especialment, de Son Ximelis, treballant l’apoderament i la lluita contra la violència masclista. I és que en aquest darrer territori hi ha una presència molt alta de dones d’ètnia gitana, i d’altres col·lectius en situació de vulnerabilitat i exclusió social. A més, cal destacar que el territori presenta una estructura social molt heteropatriarcal.

Així doncs, el programa contempla una sèrie d’accions per tal d’augmentar l’apoderament de les dones i anivellar les desigualtats de gènere preexistents. Cal destacar que es tracta d’un projecte d’intervenció integral que contempla un acompanyament individual a través de la treballadora social, un integrador social i dues psicòlogues, les quals fan una intervenció des d’una perspectiva de gènere, una tasca grupal, on s’inclou una intervenció dins els centres educatius de referència en el territori, a través d’un seguit d’activitats que incidiran en la igualtat de gènere i una intervenció comunitària de sensibilització, donat que és fonamental en tots i totes els veïns i veïnes de les barriades interioritzin la igualtat de gènere. És important ressaltar que totes les activitats que es plantegen en el projecte es duran a terme amb metodologies participatives, inclusives, democràtiques i des dels bons tractes. A més, les actuacions també són amb la comunitat, donant lloc a les dones més vulnerables i/o en risc d’exclusió social, com ara les dones gitanes que estan elaborant la campanya “Orgullosas de ser gitanas”. En definitiva, el projecte té la finalitat que les dones siguin les autèntiques protagonistes del seu ser i fer, fent-les subjectes actives de les seves pròpies decisions, mitjançant el foment de la seva participació social com a ciutadanes de ple dret. En aquest sentit, les dones participaran en tot el seu procés de diagnòstic, plantejament d’objectius, seguiment i d’avaluació.