Palma, 6 d’octubre de 2022- La Delegació de Balears de CaixaBank finançarà el “Projecte d’Atenció Integral a l’Adolescència i a Jovent en desavantatge social”. El programa pretén donar una resposta integral d’atenció de persones joves i adolescents del territori de Mestral. Per a aconseguir-ho, el Projecte Socioeducatiu Naüm donarà una atenció al jovent des del procés d’acollida i diagnòstic, fent un seguiment i atenció integral i individual durant tot el procés, oferint i fent seguiment mitjançant formacions, accions de capacitació contínua i de seguiment de grup fins a la finalització de l’itinerari.

Cal destacar que totes les activitats d’aquest projecte tenen la finalitat principal de millorar d’augmentar les oportunitats educatives del jovent i la millorar la seva inserció

social, laboral i formativa. La idea és motivar a les persones joves cap al canvi i cap una vida de millor qualitat, inserir-les en la societat, superant barreres ocasionades el seu origen ètnic o social, apoderant al jovent, dotant-los d’estratègies i habilitats bàsiques per la vida, etc. I tot això fent ús d’una metodologia activa, on ells són els principals protagonistes, a través de metodologies innovadores i també fent seguiments i acompanyaments del seu procés, fomentant la seva participació comunitària, etc.