Palma, 6 de setembre de 2022- Gràcies a la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, Naüm podrà impartir un any més el Programa de Qualificació Inicial de Lampisteria i Climatització Domèstica. La formació pretén donar resposta a les necessitats formatives i laborals dels joves d’entre 16 i 21 anys amb una trajectòria de fracàs escolar i amb especial dificultat per inserir-se al món laboral. En aquest sentit, des de l’Entitat es considera que els Programes de Qualificació Inicial són una eina per combatre les desigualtats educatives i que el resultats positius dels cursos anteriors són coneguts, no només amb joves derivats de la barriada de Son Roca i els Instituts d’Educació Secundària amb els quals col·labora l’Entitat, sinó també amb derivacions d’altres Instituts de Palma i dels pobles de Mallorca, dels Serveis Socials de l’Ajuntament , la Direcció General de Menors i pel Servei de Protecció de Menors de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.