Palma, 1 de desembre de 2023- Gràcies a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, el Projecte Socioeducatiu Naüm podrà desenvolupar el Programa d’Acollida i Atenció Psicosocial Naüm “Som Roques”. Amb aquest projecte, l’Entitat pretén ajudar als joves i les seves famílies a augmentar els factors de protecció i fomentar la construcció d’un projecte de vida proactiu i prosocial, superant en part la càrrega de l’herència social. En aquest sentit, amb aquest programa es vol atendre especialment les famílies en situació de risc d’exclusió social. A més, aquest projecte també pretén ser un suport als serveis socials d’Atenció Primària i complementar la intervenció dels serveis comunitaris bàsics, així com els serveis educatius, sociolaborals i sanitaris. No en va, es dirigeix a la població que queda fora d’aquests serveis normalitzats o que està en risc d’exclusió a causa de les seves dificultats personals, familiars, socials, educatives, formatives i a la seva situació de desavantatge social.

Així mateix, vol focalitzar-se en la problemàtica de l’exclusió digital que enfronten moltes famílies en el territori. Les persones que conformen el nucli familiar no sols manquen de capacitació tecnològica per a realitzar tràmits i gestions en línia, que avui dia són quotidians, sinó que tampoc poden buscar treball en línia, sol·licitar cites en serveis públics, etc. És a dir, accedir als seus drets com a ciutadans.

En definitiva, el projecte s’enfoca a brindar suport als serveis socials d’atenció primària mitjançant accions d’atenció directa en els barris, acompanyament i seguiment de les persones usuàries durant el procés, així com suport en la tramitació de recursos, prestacions i altres ajudes públiques i privades.

També duem a terme activitats preventives, d’informació, atenció i suport social, psicològic i emocional a persones afectades per situacions de vulnerabilitat, dependència, risc d’aïllament, discriminació, marginació i exclusió social. A més, realitzem activitats d’inserció, rehabilitació i integració social i sociolaboral per a persones en situació de dificultat social