Palma, 20 d’octubre de 2023- El Projecte Socioeducatiu Naüm podrà desenvolupar el projecte ResilentMent, gràcies a la Fundació “La Caixa”. La cronificació de la precarietat laboral de les famílies en el territori, sumat a les conseqüències de la crisi sanitària de la COVID-19 i, ara, la inflació han comportat un augment del malestar emocional en el si de les llars, que afecten no només als i les progenitors/res, sinó també dels seus menors a càrrec. En aquest sentit, no saber si s’arribarà a pagar les factures a final de mes comporta una sèrie de factors estressos que afecten al conjunt del nucli familiar i dita situació esclata als nins i nines.

Així doncs, el projecte ResilentMent, Projecte d’Intervenció Psicosocial amb Petita Infància i les seves Famílies pretén prevenir i minimitzar les patologies mentals en la petita infància i les seves famílies i, alhora, establir un itinerari familiar, que redundi en el benestar emocional del nucli familiar. I és que el nivell de renda de les famílies són determinants per l’accés de moltes famílies als recursos psicosocials, un fet que representa un factor d’iniquitat .

La transcendència del benestar emocional en la petita infància es justifica a la gran importància dels primers anys de vida en el desenvolupament del nin/a i el seu/seva personalitat. No en va, la personalitat es construeix a la proximitat i la vinculació amb les persones cuidadores i l’entorn més proper. A través d’aquesta relació es canalitzen els sentiments, emocions, descobriments, inseguretats, dubtes i, alhora, s’aprèn a vincular-se de manera que és fonamental per a les relacions futures.

En definitiva, el present projecte neix de la profunda convicció de l’existència de potencialitats de creixement, canvi i millora en tota família. Per aquesta raó, des del Projecte Socioeducatiu Naüm es treballarà sota dos eixos: el disseny d’un itinerari familiar i l’acompanyament psicosocial per les famílies i els seus infants.