Palma, 12 de desembre de 2023- El Projecte Socioeducatiu Naüm ha rebut el suport de la Fundació Othman Ktiri per desenvolupar el projecte “Aixopluc”. Es tracta d’una iniciativa integral que té com a objectiu principal promoure el benestar i desenvolupament integral nins, nines i

adolescents a la seva comunitat. Mitjançant una sèrie de programes i accions, Naüm s’esforça per brindar oportunitats de creixement personal, educatiu i social, amb un enfocament particular en la prevenció de situacions de risc i la promoció d’habilitats que els permetin enfrontar els desafiaments de la vida.

El projecte es caracteritza pel seu enfocament holístic, centrat en la persona, que abasta diversos aspectes de la vida de les famílies. Això inclou la intervenció psicosocial, socioeducativa i individual i grupal. Naüm treballa en estreta col·laboració amb la infància i les seves famílies, construint relacions de confiança i brindant un entorn segur i de suport.

L’enfocament preventiu és un element fonamental del projecte. Naüm es dedica a identificar i abordar les causes subjacents dels comportaments de risc, brindant a les famílies les eines i el coneixement necessaris per prendre decisions informades i saludables. A més, s’enfoca en la detecció primerenca de situacions de risc, permetent una intervenció oportuna i efectiva. El treball en xarxa i la col·laboració són valors essencials per a Naüm. Aquesta col·laboració amplia l’abast de les seves accions i permet un enfocament integral a l’atenció als nins, nines i adolescents.

La capacitació és un altre pilar important del projecte. Naüm ofereix programes de formació en diversos camps, com ara lampisteria, comerç i habilitats socials. Aquestes formacions busquen augmentar l’ocupabilitat de les persones participants i preparar-les per a una transició reeixida cap a la vida laboral o acadèmica.

Un aspecte distintiu del Projecte Naüm és el seu compromís amb el voluntariat juvenil. A través d’aquesta participació activa, les persones joves no només hi contribueixen a la seva comunitat, sinó que també adquireixen competències prelaborals i personals valuoses. Naüm fomenta l’autoconfiança, la responsabilitat i la creativitat mitjançant activitats de voluntariat.