Palma, 29 d’agost de 2023Gràcies a IBDona, el Projecte Socioeducatiu Naüm podrà desenvolupar el Programa Comunitari de Prevenció, Sensibilització, Promoció i Acompanyament de la Dona “Som Roques”. En aquest sentit, el projecte cerca millorar la qualitat de vida de les dones en les barriades de Son Roca, Son Anglada, Son Serra-la Vileta i Son Ximelis, amb un enfocament d’empoderament i la lluita contra la violència masclista. Cal destacar que s’enfoca especialment en dones d’ètnia gitana i altres dones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

El programa inclou accions per a augmentar l’apoderament de les dones i anivellar les desigualtats de gènere preexistents, com un acompanyament individual a través de treballadores socials, psicòlogues i integradores socials, una tasca grupal i una intervenció comunitària de sensibilització.

No en va, en el centre Naüm, hi ha una línia de treball amb les famílies, amb programes familiars, que tenen com a objectiu fer un acompanyament emocional i social a les dones, principalment en la criança de fills i filles de 0 a 3 anys.

Així doncs, es proposen diferents activitats per a treballar l’empoderament d’aquests grups de dones, per a reflexionar i donar visibilitat a les violències masclistes que pateixen dins de la seva vida de parella, en la vida familiar, laboral, sanitària, etc.

En definitiva, les activitats amb el grup de dones es classifiquen en fases de coneixement i cohesió del grup, diàleg i compartir experiències, presa de consciència i anàlisi crítica sobre situacions, producció de materials per a visibilitzar les violències i tancament amb accions comunitàries

Equipo Comuniación Projecte Naüm
Tel.: +34 971 78 30 19
comuniacio@naumsonroca.es
www.naumsornoca.es/home/blog