Palma, 28 de maig de 2022- El Projecte Socioeducatiu Naúm, gràcies al suport de la Conselleria de Salut, posarà en marxa Som Roques, un programa de promoció de la salut comunitària. El projecte té com objectius establir un marc per la intervenció comunitària en salut mental infanto-juvenil, promoure la salut mental de la infantesa i adolescència, reconstruint el sentiment de valor i d’autoestima, dotant-los d’habilitats socials que els permetin tenir relacions interpersonals satisfactòries, millorar el clima familiar i social, així com l’empoderament de la dona.

Cal destacar que per Naüm millorar la qualitat de vida de la població infantojuvenil i les seves famílies de les barriades de Son Roca i en especial de Son Ximelis és fonamental perquè aquests i aquestes puguin desenvolupar-se autònomament en un futur. I és que en els territori de referència on actua l’Entitat és un barri on hi ha un alt nivell de menors, així com les seves mares en situació de risc social, els i les quals presenten símptomes de malestar emocional. No en va, segons el coordinador autonòmic de Salut Mental de les Balears, Oriol Lafau, els i les menors són els que han patit més a nivell mental arran de la pandèmia i per tant, es fa necessari oferir respostes integrals a les diferents problemàtiques que generen malestar personal, així com l’assessorament prematur. Així doncs, el present programa incidirà en els determinants socials de la salut de la població més vulnerable del territori, els infants i les seves mares.