Palma, 28 de maig de 2022- El Projecte Socioeducatiu Naúm,