Palma, 25 d’abril de 2022– Gràcies a l’obra social de Caixa Colonya, el Projecte Socieoducatiu Naüm podrà desenvolupar el programa “Aules Inclusives”. Cal destacar que la iniciativa neix de la necessitat de donar un suport socioeducatiu als centres educatius de primària i secundària i a la infància i adolescència, sobretot a aquells/es menors que per diversos factors de risc es troben en una situació de malestar i/o conflicte amb el seu centre educatiu de referència. En aquest sentit, aquest programa s’ha configurat com un servei que mitiga l’abandó primerenc escolar.  

Així mateix, cal destacar que l’Entitat, a través de la Taula d’Infància de Son Roca, ha detectat que són molts els i les menors que han augmentat els seus factors de risc en l’àmbit de la salut mental, provocats per la situació de confinament i restriccions establertes a causa de la COVID-19. En conseqüència, una tècnica socioeducativa i, alhora, psicòloga intervindrà a nivell individual i grupal amb els infants de primària del CEIP Anselm Turmeda i CEIP Son Anglada i amb els/les joves de l’IES Guillem Sagrera i l’IES Emili Darder.