L’organització ha finançat part de el projecte Voluntariat per a Joves en Riscs d’Exclusió Social

Palma, 2 de febrer de 2021- El Projecte Socioeducatiu Naüm Son Roca ha rebut el suport de la Fundació Hesperia, organització impulsada per la Casa Reial i que té com a objectius fundacionals la promoció, participació i foment de projectes de caràcter social. Aquest suport s’ha materialitzat en el finançament de part del programa de Voluntariat per a Joves en Risc d’Exclusió Social.

Cal destacar que aquest servei vol donar resposta a les necessitats dels joves de la barriada de Son Roca, prevenint de l’exclusió social, mitjançant el voluntariat. I és que el present programa de voluntariat ajuda a les i els joves en situació de vulnerabilitat social a superar els sentiments d’aïllament personal i baixa autoestima, atès que entren en contacte amb altres persones que poden ajudar-los a millorar els seus sentiments de contribució i pertinença a la comunitat.

Així doncs, el present projecte té com a objectiu realitzar un procés educatiu dels joves de Son Roca, Son Ximelis, Son Anglada i Son Serra-la Vileta i, al mateix temps, incrementar els factors competencials que afavoreixen la inserció social, gràcies als múltiples beneficis del voluntariat. A través d’aquest servei, els joves poden abordar algunes de les causes subjacents de la seva exclusió social, com la falta d’educació o d’ocupació. En aquest sentit, el voluntariat pot millorar l’ocupabilitat a través de l’increment de les aptituds professionals i socials de la persona, ja que el programa de voluntariat per a joves en risc d’exclusió social, es configura com un element clau per potenciar el seu procés educatiu. D’aquesta manera, les nines i nins que realitzen aquest tipus de voluntariat passen de ser receptores dels diferents programes del Projecte Socioeducatiu Naüm a ser proveïdores, el que resulta un procés empoderador i educatiu molt enriquidor.