Palma, 1 de novembre de 2020 El Projecte Socioeducatiu Naüm ha signat un conveni singular amb l’Ajuntament de Palma per portar terme la intervenció comunitària en medi obert de Son Roca, Son Anglada, Son Ximelis, Son Serra-La Vileta, Camp de Serralta i Son Rapinya. En aquest sentit, cal destacar que en aquests dos últims territoris, tot i que ja hi havia moviments associatius i veïnals, no existia aquest tipus de servei. El conveni entre l’Ajuntament de Palma i Naüm té una durada de quatre anys, prorrogables a 4 anys més, i suposarà l’estabilització de la feina comunitària que realitza l’Entitat, donat que no s’haurà de dependre de les subvencions anuals que atorga dita administració local.

Amb aquest conveni, el consistori palmesà aposta per donar continuïtat als projectes comunitaris de Son Roca, Son Anglada, Son Ximelis, Son Serra-La Vileta, que ja portava a terme Naüm, i engega de nous a Son Rapinya i Camp de Serralta. Així mateix, gràcies a aquest conveni, l’Ajuntament s’implica amb el treball en xarxa per desenvolupar alternatives conjuntes de cooperació i solidaritat, donat que tots els grups formals i informals que fan d’agents socials i que participen de la societat tenen un paper clau en la prevenció del risc social.

Cal destacar que el model que s’ha dibuixat és un treball que sorgeix de la detecció de necessitats a un territori concret i del diagnòstic participatiu que cerca solucions a problemes concrets mitjançant diferents actuacions que posteriorment han de ser avaluades.