Fundació “la Caixa” aporta 10.000 euros al projecte canalitzats a través de l’Acció Social de CaixaBank.

Palma, 9 d’octubre- El Projecte Socioeducatiu Naüm Son Roca ha rebut el suport de la Fundació “la Caixa” i CaixaBank per al seu programa d’Intervenció Socioeducativa en Centres Educatius per a la Prevenció de la Violència i Maltractament de Nens i Adolescents.

La Fundació “la Caixa” ha donat 10.000 euros a l’entitat que han estat canalitzats a través de l’acció social de CaixaBank. Cal destacar que la iniciativa social pretén donar suport als centres escolars perquè els menors puguin millorar les seves habilitats socials i integració escolar amb l’objectiu que aquests puguin mantenir escolaritzats almenys fins a l’Educació Secundària Obligatòria.

El programa neix de la necessitat de donar suport socioeducatiu als centres escolars de primària i secundària perquè puguin connectar la vivència personal dels menors amb el seu context escolar d’una manera positiva. En aquest sentit, la línia de treball amb les nines i nins i adolescents amb dificultats d’adaptació escolar serà els bons tractes, incidint en els valors de la tolerància i la diversitat, des d’una perspectiva inclusiva, per tal d’aconseguir la resiliència dels menors. I és que potenciant la seva inclusió dins de l’àmbit educatiu, es prevé la violència entre iguals i l’abandonament escolar dels menors més vulnerables, i al mateix temps, es crea un espai comunitari protector, que comporta que el menor pugui desenvolupar-se plenament en el seu context acadèmic i social. La iniciativa es durà a terme de manera coordinada i integrada amb els CEIPS Anselm Turmeda, Son Anglada, Son Serra, Son Quint, CCCC Sant Vicent de Paül, així com amb els IES Emili Darder i IES Guillem Sagrera.

Cal destacar que el Programa d’Intervenció Socioeducativa en Centres Educatius per a la Prevenció de la Violència i Maltractament de Nens i Adolescents s’emmarca dins dels serveis socioeducatius de prevenció de Naüm, que tenen com a finalitat oferir a les nines i nins i adolescents de 0 a 18 anys de Son Roca, Son Ximelis, Son Anglada i Son Serra-La Vileta un marc educatiu, afectiu i referencial, amb l’objectiu de prevenir la seva exclusió social, potenciant les seves habilitats socials, les seves estratègies de resolució de conflictes i la prevenció de l’absentisme escolar.

La presidenta del Projecte Socioeducatiu Naüm Son Roca, Margalida Jordà, i el Responsable d’Acció Social de CaixaBank a les Balears, Diego Riera, han mostrat la seva satisfacció per la signatura de l’acord. En aquest sentit, Jordà ha assenyalat que el suport a nivell comunitari dels menors del territori, generant contextos socials protectors i socioeducatius, són fonamentals perquè les nines i nins i adolescents puguin desenvolupar un projecte de vida que els previngui de l’exclusió social i de l’absentisme escolar.Sobre el Projecte Socioeducatiu Naüm-L’entitat Projecte Socioeducatiu Naüm és una entitat sense ànim de lucre que neix l’any 2000 amb la finalitat de donar resposta a la necessitat d’atenció directa als menors en dificultat i/o conflicte social a la barriada de Son Roca. L’Entitat treballa per promoure la inclusió social i el creixement integral de nins/nines, adolescents, joves i les seves famílies, mitjançant una metodologia proactiva, amb l’objectiu d’aconseguir la plena inclusió d’aquests col·lectius en els àmbits sociolaborals, socioeducatius, sociocultural, sociosanitaris i psicosocials del territori, fent front a la situació de vulnerabilitat i exclusió social que pateixen, amb una actitud crítica, apoderada i encoratjadora.