Palma, 15 de maig de 2024- El Projecte Socioeducatiu Naüm ha rebut el suport de Caixa Colonya per portar a terme “Son Roca Activa”, un projecte destinat a persones en situació d’exclusió social amb factors de baixa ocupabilitat, donades les seves especials dificultats personals, familiars, socials, educatives i formatives.

Son Roca Activa vol augmentar els factors competencials de les persones amb trajectòria de fracàs escolar – formatiu i amb especials dificultats per arribar als recursos d’ajuda existents. En aquest sentit, cada participant desenvolupa un itinerari individualitzat adaptat a les seves característiques i per aquesta raó, desenvolupen tallers focalitzats a les seves necessitats. Així mateix, quan les seves característiques personals ho requereixen, se’ls acompanya als recursos amb l’objectiu que aquest/a s’apoderi i que ho pugui fer autònomament en el futur.

Cal destacar que aquest projecte va adreçat no només a persones joves, sinó a tota aquella persona que vulgui augmentar la seva capacitació laboral i augmentar les seves possibilitat d’inserció laboral, independentment de que tingui més de 30 anys. No en va, també el projecte es centran en persones aturades de llarga durada, amb situacions de salut i personals – familiars complexes, que els impedeixen accedir als recursos socials existents i a una vida normalitzada.

Son Roca Activa, com la resta de programes de l’entitat no funciona de manera aïllada, sinó que es treballa en xarxa per facilitar recursos integradors i per lluitar contra l’exclusió i la pobresa de manera conjunta.