Fundació “la Caixa” aporta 10.000 euros al projecte canalitzats a