Palma, 1 de febrer de 2023-El Projecte Socioeducatiu Naüm ha reforçat la seva intervenció terapèutica individual, gràcies a la subvenció de la Conselleria d’Afers Socials i Esports a càrrec a l’assignació́ tributària del 0,7 % de l’IRPF per a l’any 2022-2023, la qual s’ha materialitzat amb un import de 52.079,60€. No en va, els centres educatius tant de primària com de secundària i el centre de salut del territori han detectat que la petjada del confinament, provocat per la COVID-19, ha comportat un augment del malestar emocional per part de la població infantojuvenil de la barriada. En aquest sentit, segons els experts, els ingressos de menors per problemes de salut mental van créixer un 50% a les Balears. I és que la interrupció de les rutines i restriccions socials s’han associat a l’ús excessiu de tecnologies i limitació de l’activitat física. A més, des del Projecte Socioeducatiu Naüm s’ha evidenciat que els nins i nines i adolescents que ja estaven exposats a situacions de pobresa, abús o violència han empitjorat amb la pandèmia. Per tant, el present projecte pretén minimitzar el patiment emocional dels i les menors, proporcionant a la infantesa una experiència de creixement positiva en presència d’una persona adulta que li dona suport i el compren, amb la finalitat de descobrir les seves fortaleses internes, gràcies al suport terapèutic individual.