Palma, 17 de desembre de 2021- Gràcies a la subvenció de la Conselleria d’Afers Socials i Esports a càrrec a l’assignació́ tributària del 0,7 % de l’IRPF, per a l’any 2021, el Projecte Socioeducatiu Naüm podrà desenvolupar “Son Roca Connecta”. El projecte té com a objectius millorar la comunicació entre professionals ja sigui de la mateixa entitat com amb els altres professionals externs amb la finalitat de treballar en xarxa i estar coordinats i, alhora, millorar la pràctica d’atenció directa i assistència amb les persones usuàries.

“Son Roca Connecta” vol donar resposta a la manca d’eines tecnologies del Projecte Socioeducatiu Naüm. En aquest sentit, tot i que l’Entitat disposa d’ordinadors, aquests aparells electrònics serviran perquè determinats/des treballadors/res adherits/des a programes que es desenvolupen fora de Naüm com ara Aules Inclusives, Centre de Dia, Comunitari, entre d’altres, puguin fer servir els ordinadors portàtils. Així mateix, des que es va decretar l’Estat d’Alarma alguns/nes treballadors/res fan determinats dies teletreball i, per tant, han de menester ordinadors. Per últim, aquests ordinadors poden servir també perquè en el cas que algun/a treballador/a pateix la COVID-19 o sigui un contacte estret, pugui treballar des de casa.