Palma, 9 de desembre de 2022-Gràcies a la subvenció de la Conselleria d’Afers Socials i Esports a càrrec a l’assignació́ tributària del 0,7% de l’IRPF per a l’any 2022-23, el Projecte Socioeducatiu Naüm podrà desenvolupar el Programa d’Atenció Terapèutica Grupal-Comunitari. En aquest sentit, la precarietat sociolaboral crònica i la influència dels vaivens del sistema socioeconòmic, determina les condicions de vida de les famílies i dificulta, especialment, el desenvolupament integral de les persones menors que viuen en aquestes llars. Així doncs, després de la pandèmia sanitària de la Covid, des del Projecte Socioeducatiu Naüm s’ha evidenciat, a través de les xarxes de serveis i entitats, una nova problemàtica que s’afegeix a aquesta situació de desigualtat dels menors en risc social del territori. I és que s’han detectat múltiples menors amb simptomatologia de salut mental des dels centres educatius de primària i secundària i des del centre de salut. Cal destacar que la xarxa d’entitats ja s’ha organitzat per desenvolupar un diagnòstic participatiu i s’ha organitzat un grup de discussió amb experts sobre el tema, per tal de començar a treballar de manera comunitària i coordinada aquesta nova necessitat, que per contra es presenta com una urgència greu. Tot i això, amb l’objectiu de donar una resposta a curt termini i de manera pilot, després de recollir les demandes de les persones professionals de l’entorn i de les persones ateses a l’Entitat, es vol ampliar els serveis d’atenció terapèutica individual, familiar, en grup i comunitària, col·laborant amb la xarxa i donant entrada a nous casos i problemàtiques que necessiten d’una intervenció més urgent i que no arriben als recursos públics (per manca d’habilitats familiars, per llista d’espera, per mancança dels perfils professionals necessaris a les escoles, instituts i centres de salut, etc.). En definitiva, el principal objectiu del programa és detectar i canalitzar les possibles situacions de sofriment mental i emocional de les persones menors i les seves famílies, a l’hora que se’ls ofereix un entorn segur i protector compensador i un acompanyament cap a serveis comunitaris bàsics i  recursos especialitzats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *