Palma, 29 de juliol de 2022- El Projecte Socioeducatiu Naüm, en el marc de la seva Escola d’Estiu, ha posat en marxa els tallers “Diveracción”, gràcies a Educo. Es tracta d’una proposta didàctica que planteja activitats estretament lligades a diferents àrees curriculars per enfortir la diversió, l’aprenentatge i l’acció als programes educatius d’estiu. I és que amb el suport d’Educo, Naüm pretén així garantir el dret al joc i les relacions amb altres nins, nines i altres actors del seu entorn, un fet clau per millorar el benestar dels infants.

Així doncs, els tallers “Diveracció” es basen en tres pilars claus: L’educació en la gestió d’emocions, en tant que les emocions i les experiències viscudes durant el confinament han provocat inquietuds. Així doncs, aquest taller treballa les relacions, l’empatia i la col·laboració, aspectes fortament vinculats amb el desenvolupament i el benestar dels nins i nines; La resolució pacífica de conflictes, és a dir, aprendre a dialogar i escoltar atentament. En aquest sentit,  aquests estan estretament lligats a la gestió d’emocions i implica l’educació en valors, i per últim, l’ús responsable de xarxes socials i Internet, donat que  actualment és vital educar als i les menors amb relació al ciberbullying, grooming i sexting.

En definitiva, gràcies als tallers de “Diveracción” d’Educo, el Projecte Socioeducatiu Naüm reforçarà durant l’Escola d’Estiu la gestió d’emocions, la resolució pacífica de conflictes i l’ús responsable de xarxes socials i Internet.