Palma, 11 d’agost de 2022-L’Ajuntament de Palma donarà suport un any més al projecte Son Roca Activa del Projecte Socioeducatiu Naüm. En aquest sentit , el projecte va destinat a persones en situació d’exclusió social amb factors de baixa ocupabilitat, donades les seves especials dificultats personals, familiars, socials, educatives i formatives. I és que Son Roca Activa vol augmentar els factors competencials de les persones amb trajectòria de fracàs escolar-formatiu i amb especials dificultats per arribar als recursos d’ajuda existents. Cal destacar que cada participant desenvoluparà un itinerari individualitzat adaptat a les seves característiques i pe tant, Son Roca Activa contempla uns tallers adaptats a les seves necessitats.

Així mateix, quan les seves característiques personals ho requereixin, se’ls i se les acompanyarà als recursos amb l’objectiu que aquest/a s’apoderi i que ho pugui fer autònomament en el futur. Cal destacar que aquest projecte va adreçat no només a persones joves, sinó a tota aquella persona que vulgui augmentar la seva capacitació laboral i augmentar la seva possibilitat d’inserció laboral, independentment que tingui més de trenta anys, centrant-se en persones aturades de llarga durada, amb situacions de salut i personals-familiars complexes, que els impedeixen accedir als recursos socials existents i a una vida normalitzada.