Palma,7 de juliol de 2022- El Projecte Socioeducatiu Naüm podrà desenvolupar Son Roca Voluntària, gràcies al departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. 

El projecte Son Roca Voluntària té la finalitat de capacitar específicament a l’equip de voluntaris i voluntàries en risc d’exclusió social del Projecte Socioeducatiu Naüm per a la intervenció social amb els col·lectius amb què treballen, amb l’objectiu de convertir-los en un referent per tota la comunitat on viuen, tot per promoure la inclusió social i el creixement integral de nins/nines, adolescents, joves i les seves famílies, mitjançant una metodologia proactiva i participativa, amb la finalitat d’aconseguir la plena inclusió d’aquests col·lectius en els àmbits sociolaboral, socioeducatiu, sociocultural, sociosanitari i psicosocial del territori.

Les formacions plantejades en el projecte volen donar resposta a les necessitats formatives específiques dels i les voluntaris/es de Son Roca, Son Anglada, Son Ximelis i Son Serra- La Vileta i, alhora, incrementar el seus factors competencials per tal d’afavorir la seva inserció social, gràcies als múltiples beneficis que reporta l’acció voluntària. Cal destacar aquest programa inclou, entre altres aprenentatges específics, una formació sobre la LOPIVI, risodinàmiques i formació en teatre social, entre altes. En aquest sentit, cal destacar que els aprenentatges específics del projecte es plantegen des d’una perspectiva teòrica i pràctica, ja que els i les joves hauran posar en pràctica els tallers formatius amb els col·lectius que intervé Naüm. Així mateix, contempla la assistència dels i les joves en situació de risc social a jornades formatives de voluntariat perquè des de l’Entitat es considera fonamental que aquests i aquestes no només adquireixin coneixement propis de la seva intervenció, sinó que aquets i aquestes es relacionin amb altres joves voluntaris/es d’altres barriades per millorar el seu procés d’inclusió.