Palma, 3 de juliol de 2023-El Rotary Club Palma Ramon Llull, gràcies a la iniciativa “Cultivando Oportunides”, ha aconseguit recaptar a favor del Projecte Socioeducatiu Naüm 11.000€. Cal destacar que amb aquesta iniciativa 100 empreses havien d’aportar 100€. Tot i això, donat l’èxit de la iniciativa, finalment han col·laborat 110 empresaris. En aquets sentit, aquests doblers recaptats serviran per donar suport al Projecte d’Atenció Integral a la Joventut en Situació de Risc per la Inserció Social, Son Roca Activa, impulsat per Naüm. I és que els joves són un dels grups més vulnerables, especialment en determinats àmbits socials i familiars i, per tant, es fa necessari garantir el seu desenvolupament i formació perquè en un futur puguin integrar-se plenament en la societat. El Projecte Son Roca Activa pretén augmentar la motivació dels joves perquè aquests puguin iniciar un projecte de vida prosocial, adquireixin les competències personals, instrumentals, transversals i professionals necessàries per a la seva inserció sociolaboral i/o formativa i perquè adquireixin les destreses, habilitats i actituds necessàries per al seu procés d’inserció laboral i/o formatiu.