Palma, 4 d’abril de 2021- Gràcies a la Conselleria d’Afers Socials i Esports, el Projecte Socioeducatiu Naüm podrà desenvolupar el Programa pel Foment de la Inclusió Social-Familiar, Educativa i Sociolaboral de la Població especialment Vulnerable i en Risc d’Exclusió i/o Conflicte Escolar.

El servei vol donar una atenció integral d’orientació i diagnòstic a les famílies (amb menors al seu càrrec), dones i joves vulnerables i amb més dificultat d’inclusió social, educativa, formativa i laboral del territori de Son Roca, Son Ximelis, Son Anglada i Son Serra-La Vileta.

El projecte es materialitzarà mitjançant diferents accions, entre les quals destaquen l’orientació laboral, el Centre de Dia, les Habilitats Socials als Centres Educatius, Aules Inclusives, l’Escola Femenina i l’Escola Infantil de Futbol, Mares i Nadons, Psicomotricitat en Família, Son Roca en Família, Espai Dona i voluntariat, entre d’altres.