Palma, 12 de març de 2022- Gràcies a CaixaBank i la Fundació Sa Nostra, el Projecte Socioeducatiu Naüm donarà suport als Projecte Som Roques, que té com a finalitat de millorar la qualitat de vida de la població infantojuvenil de les barriades de Son Roca, Son Anglada, Son Serra-La Vileta i en especial de Son Ximelis. I és que al territori de referència on actua l’Entitat hi ha un alt nivell de menors en situació de risc social, els quals presenten símptomes de malestar emocional. En aquest sentit, s’ha detectat que la pandèmia va agreujar moltes situacions difícils que vivien les famílies del barri, cosa que va provocar més vivències conflictives, violentes i estressants també en els menors d’aquestes famílies. No en va, molts dels menors que atenem a Naüm estan passant actualment per aquestes problemàtiques familiars i aquestes els generen un malestar personal important.

Cal destacar que les conseqüències de la pandèmia encara són presents i que moltes famílies no tenen habilitats parentals per com ajudar els seus fills i filles i, per tant, no aconsegueix millorar la seva situació. Gràcies al projecte, s’han propiciat uns espais saludables i de prevenció de dificultats en la salut mental, on aquests menors han estat atesos.