Palma, 5 d’octubre de 2021-Gràcies al suport de CaixaBank, a través d’una aportació econòmica de la Fundació “la Caixa”, el Projecte Socioeducatiu Naüm podrà desenvolupar un any més el programa Aules Inclusives. La iniciativa neix de la necessitat de donar un suport socioeducatiu als centres educatius de primària i secundària i a la infància i adolescència, sobretot a aquells/es que per diversos factors de risc es troben en una situació de malestar i/o conflicte amb el seu centre educatiu de referència.

Així mateix, cal destacar que l’Entitat, a través de la Taula d’Infància de Son Roca, ha detectat que són molts els/les menors que han augmentat els seus factors de risc en l’àmbit de la salut mental, provocats per la situació de confinament i restriccions establertes per la situació sociosanitària. En conseqüència, una tècnica socioeducativa i, alhora, psicòloga intervindrà a nivell individual i grupal amb els infants de primària del CEIP Anselm Turmeda i CEIP Son Anglada i amb els/les joves de l’IES Guillem Sagrera i l’IES Emili Darder.

El programa Aules Inclusives s’emmarca dins dels serveis socioeducatius de prevenció de Naüm, que tenen com a finalitat oferir a les nines i nins i adolescents de 0 a 18 anys de Son Roca, Son Ximelis, Son Anglada i Son Serra-La Vileta un marc educatiu, afectiu i referencial, amb l’objectiu de prevenir la seva exclusió social, potenciant les seves habilitats socials, les seves estratègies de resolució de conflictes i la prevenció de l’absentisme escolar.