Palma, 10 de gener de 2023- La Fundació “la Caixa” ha renovat el seu compromís amb el
Projecte Socioeducatiu Naüm per portar a terme el Projecte “Som Roques, Atenció
Psicosocial i Socioeducativa per la Inclusió de Col·lectius en Risc d’Exclusió, en el marc de les
seves convocatòries socials (www.fundacionlacaixa.org) . El projecte, que es desenvoluparà a
Son Roca, Son Ximelis, Son Anglada, Son Serra i La Vileta, pretén donar un suport efectiu i una
capacitació en competències instrumentals, transversals i tècniques a les persones que es
troben en situació de risc d’exclusió per poder superar els reptes diaris i la pròpia situació
d’exclusió social.

Així doncs, la intervenció de l’Entitat se centrarà en la capacitació i el suport en les gestions
que necessita fer cada persona en la seva vida quotidiana i davant reptes tals com afrontar un
desnonament, aconseguir aliments, pagar un rebut de llum, atendre les necessitats de les
persones menors i dependents al seu càrrec, etc. No en va, els destinataris són famílies amb
una problemàtica d’alta complexitat i amb molt de risc d’exclusió o iniciant/sortint d’un procés
d’exclusió. I és que aquestes persones veuen minvades les seves capacitats i competències
funcionals i no són capaços de realitzar gestions, tràmits, tasques i funcions necessàries per
bon funcionament familiar. Per tant, l’èxit de la intervenció radicarà en el fet que es farà un
acompanyament individualitzat i es construirà un itinerari d’inclusió amb la persona,
fomentant els seus recursos i treballant amb els objectius prioritzats per les pròpies persones.