Palma, 4 de juliol de 2024- Un any més, l’Escola d’Estiu de Naüm comptarà amb un servei de menjador per 38 infants, gràcies a Educo. Cal destacar que aquest servei que ofereix l’Entitat des de 2014 no només proporciona una alimentació adequada, sinó que també és fonamental per garantir una educació equitativa i oferir les mateixes oportunitats a tots els infants independentment de la situació socioeconòmica de les famílies.
D’altra banda, cal destacar que l’alimentació durant la infància és fonamental per establir les bases alimentàries de la resta de la vida, així com també per protegir les persones menors de possibles malalties. L’organisme dels nins i nines està en ple desenvolupament, motiu pel qual és imprescindible que rebin una nutrició equilibrada i saludable des de la concepció. Per tant, les beques de menjador són un complement indispensable per a l’educació de molts nins i nines en edat escolar. Tot i que en principi se’ls atribueix una funció nutritiva, aquests espais també suposen la transmissió de valors i conductes que afavoreixen la convivència i el respecte en societat, on es poden sentir acompanyats, protegits i desenvolupar habilitats socials clau per al seu creixement. Per tant, l’espai de menjador escolar és dins aquests moments, on no es desenvolupa un contingut merament pedagògic, però es fomenten normes i conductes fonamentals per al desenvolupament social dels alumnes.