Palma, 14 d’abril de 2023- El Projecte Socioeducatiu Naüm ha rebut el suport de Caixa Colonya per portar a terme “Ment Positiva, un programa d’atenció terapèutica comunitària pel foment de la resiliència en les famílies en situació de risc social. I és que després de la pandèmia sanitària de la Covid, l’Entitat s’ha trobat, a través de les xarxes de serveis i entitats, una nova problemàtica que s’afegeix a aquesta situació de desigualtat dels menors en risc social del territori. En aquest sentit, s’ha detectat múltiples menors amb simptomatologia de salut mental des dels centres educatius de primària i secundària i des del centre de salut.

Cal destacar que la Xarxa d’Entitats ja s’ha organitzat per a desenvolupar un diagnòstic participatiu i hem organitzat un grup de discussió amb experts sobre el tema per a començar a treballar de manera comunitària i coordinada aquesta nova necessitat, que, per contra, es presenta com una urgència greu.

Així doncs, per a donar una resposta a curt termini i de manera pilot, després de recollir les demandes de les persones professionals de l’entorn i de les persones ateses a NAÜM, des de l’Entitat es vol ampliar els serveis d’atenció terapèutica individual, familiar, en grup i comunitària, col·laborant amb la xarxa i donant entrada a nous casos i problemàtiques que necessiten d’una intervenció més urgent i que no arriben als recursos públics (per manca d’habilitats familiars, per llista d’espera, per manca dels perfils professionals necessaris a les escoles, instituts i centres de salut, etc.).

En definitiva, aquest projecte respon a aquesta necessitat des de la intervenció comunitària i en grup. El seu principal objectiu és detectar i canalitzar les possibles situacions de sofriment mental i emocional de les persones menors i les seves famílies, en l’hora que els hi ofereix un entorn segur i protector compensador i un acompanyament cap a serveis comunitaris bàsics i recursos especialitzats.