Serveis de Formació i Orientació Laboral

Itineraris d’Inserció SOIB fins a 29

Servei que té com objectiu d’atendre integralment als joves en risc social, treballant les competències laboral per possibilitar el canvi de factors personals i millorar la seva ocupabilitat al llarg de la vida, afavorint la seva inserció social i laboral. Es tracta d’un projecte cofinançat pel SOIB i el Fons Social Europeu.

Orientació Laboral Majors 30

Programa que pretén millorar els factors personals d’ocupabilitat de persones en risc social majors de 30 anys, orientant el seu itinerari a través d’un pla de feina conjunt.

PQI Bàsica de Llanterneria

Servei formatiu finançat per la Conselleria d’Educació amb l’objectiu d’augmentar el perfil competencial dels joves en risc d’exclusió social i trajectòria de fracàs escolar, a través del perfil laboral de llanterneria i climatització domèstica.

Curs Auxiliar de Comerç

Servei que té com a objectiu augmentar les capacitats prelaborals de joves que han finalitzat o abandonament l’itinerari formatiu oficial, però no estan preparats per la inserció en el mercat laboral.