El programa té la vocació de ser un espai radiofònic comunitari i participatiu amb perspectiva de gènere.

Palma, 2 de març de 2021- Gràcies a la col·laboració de l’Institut Balear de la Dona, el Projecte Socioeducatiu Naüm Son Roca ha engegat el postcast “Paraula de Dona, Ràdio Son Roca”, una iniciativa que té, entre altres objectius, l’apoderament de les dones de la barriada en situació de vulnerabilitat perquè puguin fer front a les desigualtats, la visibilització de les dones com a referents socials positius, enfront a la seva invisibilització actual i la sensibilització de la població del territori envers a la igualtat de gènere

Cal destacar que aquesta la iniciativa no només és un espai radiofònic de participació tant de dones com d’homes, sinó que paral·lelament les tècniques del Projecte Socioeducatiu Naüm Son Roca ofereixen a les dones de Son Roca, Son Ximelis, Son Anglada i Son Serra-La Vileta una atenció individualitzada per tal de treballar l’apoderament personal i sociolaboral. Així doncs, tot el projecte està dissenyat des de la perspectiva de gènere i té com a finalitat que les dones tinguin l’oportunitat de gaudir dels mateixos drets que els homes. En definitiva, més enllà del projecte, l’entitat té ben definides quines són les desigualtats que pateixen les dones que até i ha dissenyat una sèrie d’estratègies per compensar-les en la mesura de les seves possibilitats, tenint en compta que tracten amb problemàtiques estructurals.

Fins el moment, s’han realitzat 7 programes, els quals estan penjats a la plataforma d’ IVOOX, on han participat un grup de dones adolescents, un grup de homes adolescents, un grup de dones de Nigèria, un grup de dones de gent gran de la barriada, un grup d’infants de 4 a 6 anys, un grup de Programa de Qualificació Inicial de Llanterneria i Climatització Domèstica i un grup de voluntàries i voluntaris del territori.

Per escoltar-ho: https://www.ivoox.com/podcast-paraula-de-dona-radio-son-roca_sq_f11036502_1.html