Palma, 29 d’agost de 2023– Gràcies a IBDona, el Projecte